Onderzoek onder ouders van basisschoolkinderen toont aan dat door gebruik van het Ouderportaal, 79% van de ouders zich meer betrokken voelt bij de ontwikkelingen van hun kind. Het Ouderportaal

Onderzoek onder ouders van basisschoolkinderen toont aan dat door gebruik van het Ouderportaal, 79% van de ouders zich meer betrokken voelt bij de ontwikkelingen van hun kind. Het Ouderportaal