Leerlingen en ouders zijn positief over de eerste lentescholen. Hierbij krijgt een selecte groep leerlingen op de scholen in de meivakantie extra les met als doel haar prestaties te verbeteren en zittenblijven te voorkomen. Nu worden er nog pilots uitgevoerd voor deze lentescholen waaraan tien scholen deelnemen. Dat meldt de VO-raad.

Leerlingen en ouders zijn positief over de eerste lentescholen. Hierbij krijgt een selecte groep leerlingen op de scholen in de meivakantie extra les met als doel haar prestaties te verbeteren en zittenblijven te voorkomen. Nu worden er nog pilots uitgevoerd voor deze lentescholen waaraan tien scholen deelnemen. Dat meldt de VO-raad.

Op twee van de tien scholen is een evaluatie gehouden om te kijken wat de resultaten zijn van de extra lessen in de meivakantie. Op bijvoorbeeld het Farelcollege hebben 78 leerlingen, afkomstig uit alle leerjaren, de lenteschool gevolgd. Deze leerlingen kregen les van huiswerkbegeleiders in de kernvakken waar ze minder goed in waren. De leerlingen gaven aan dat ze op school in een groep en met begeleiding erbij langer en geconcentreerder konden werken dan thuis. Om inzicht te krijgen in het langetermijneffect zal de school de resultaten en studiehouding van deze leerlingen langere tijd volgen.

Binnen het pilotonderzoek alternatieve interventies tegen zittenblijven worden de succes- en faalfactoren en de effectiviteit van alternatieve interventies onderzocht. De uitkomsten moeten leiden tot een advies over eventueel subsidiegelden voor alternatieve interventies tegen zittenblijven in 2016.