VMBO-leerlingen van de Utrechtse middelbare school Mavo Tien leren de komende weken in een pilot-project om zichzelf online te presenteren en om te gaan met online privacy. Het pilot-project laat de leerlingen kennismaken met het bedrijfsleven en de wereld achter de media, zodat ze beter voorbereid zijn op stages en op hun werkende toekomst.

VMBO-leerlingen van de Utrechtse middelbare school Mavo Tien leren de komende weken in een pilot-project om zichzelf online te presenteren en om te gaan met online privacy. Het pilot-project laat de leerlingen kennismaken met het bedrijfsleven en de wereld achter de media, zodat ze beter voorbereid zijn op stages en op hun werkende toekomst.

De vakoverstijgende lessenreeks bereidt de leerlingen voor op hun toekomst waarin ze zichzelf en hun vaardigheden (online) moeten kunnen presenteren. Beeldvorming en gebruik van sociale media staan centraal. Onderdeel is het leren maken en gebruiken van een digitaal visitekaartje; een bizzerd. Op de eigen bizzerd plaatst iedere leerling openbare gegevens, zoals: de eigen skills, links naar eigen video’s, blogpagina’s of werkstukken (pdf’s). Ook wordt er een educatief groepsbezoek gebracht aan Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Het pilot-project realiseren Mavo Tien en bizzerd in nauwe samenwerking. bizzerd sponsort het pilot project en medewerkers van bizzerd werken mee aan het lesprogramma. De lessenreeks is interactief en vraagt veel inbreng van de leerlingen, die elke les een pitch/presentatie geven. Aan de reeks, die bestaat uit vier lessen, doen 25 leerlingen mee. Na de pilot volgt mogelijk een landelijk vervolg.