De PO-Raad heeft, samen met Verwey-Jonker Instituut, een nieuw instrument ontwikkeld waarmee scholen de maatschappelijke problematiek op hun school kunnen onderzoeken. Is de school veilig, vindt er discriminatie plaats, eten kinderen gezond? Spelen er complexe maatschappelijke problemen op de school, en zo ja, in welke mate? Het instrument geeft ook handvatten om hiermee om te gaan.

De PO-Raad heeft, samen met Verwey-Jonker Instituut, een nieuw instrument ontwikkeld waarmee scholen de maatschappelijke problematiek op hun school kunnen onderzoeken. Is de school veilig, vindt er discriminatie plaats, eten kinderen gezond? Spelen er complexe maatschappelijke problemen op de school, en zo ja, in welke mate? Het instrument geeft ook handvatten om hiermee om te gaan.

De aanpak is samen met het veld ontwikkeld. De pilotscholen waren erg enthousiast en daarom biedt de PO-Raad het instrument, met de naam