De PO-Raad heeft nu een eigen Toolbox, die besturen kunnen gebruiken voor hun bedrijfsvoering. De Toolbox bevat rekenprogramma

De PO-Raad heeft nu een eigen Toolbox, die besturen kunnen gebruiken voor hun bedrijfsvoering. De Toolbox bevat rekenprogramma’s die u bijvoorbeeld kunnen helpen bij het maken van de meerjarenbegroting, maar ook instrumenten die u kunnen helpen bij groeibekostiging en de fusieregeling.

Lees verder: www.poraad.nl