De PO-Raad onderschrijft dat de kwaliteit van de leraar centraal moet staan in de

De PO-Raad onderschrijft dat de kwaliteit van de leraar centraal moet staan in de Lerarenagenda 2013-2020, die minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op 4 oktober hebben gepresenteerd. De PO-Raad vindt de rol van werkgevers hierin nog wat onderbelicht. De vereniging maakt dan ook graag afspraken over de uitvoering van de agenda, om schoolbesturen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen.

In het streven naar verdere verbetering van het onderwijs spelen de leraren een cruciale rol. In de Lerarenagenda wordt terecht veel stilgestaan bij de lerarenopleiding en de startende leraar. Zij vragen daarbij aandacht voor de rol van schoolbesturen, de werkgevers van de leraren. Net als de bewindslieden vindt zij dat de continue verbetering van de onderwijskwaliteit een van de centrale doelstellingen van het beleid van schoolbesturen moet zijn.

Goed toegeruste leraren

De kwaliteit van het primair onderwijs is de afgelopen jaren enorm verbeterd. Om een volgende, betekenisvolle stap te kunnen zetten, zijn goed toegeruste leraren nodig. Waar de Lerarenagenda daarbij vooral inzet op de lerarenopleiding en de loopbaan van leraren, ziet de PO-Raad ook een belangrijke taak weggelegd voor de schoolbesturen. Het gaat dan om het beleid voor zowel huidige als nieuwe leraren. Om het PO verder te ontwikkelen, moeten alle leraren hoog opgeleid zijn. Dat kan op verschillende manieren: met de pabo, masters en de academische pabo.

Daarnaast pleit de PO-Raad voor een universitaire lerarenopleiding voor het primair onderwijs. Dat is een betere manier om meer vwo

You may also like