Vanaf 3 januari van het nieuwe jaar zullen scholen in het primair onderwijs aansluiten op het nieuwe Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. Ook op deze datum treden het Registratie instellingen en opleidingen (RIO) in werking meldt het ministerie van OCW in afgelopen nieuwsbrief.

Bron: AVS

In de afgelopen twee jaar is er door DUO en de leveranciers van de leerlingadministratiesystemen (LAS) in het primair onderwijs gewerkt aan de realisatie van het nieuwe ROD PO en de nieuwe wijze van gegevensuitwisselingen tussen de LAS en ROD PO. De softwareontwikkeling wordt begeleid door medewerkers van PO-besturen, PO-scholen, DUO, LAS-leveranciers, de PO-Raad, Kennisnet en het ministerie van OCW.

De software ontwikkel- en testperiode duurde tot eind november. Op 6 december werd de huidige BRON PO gesloten. In december zet DUO de gegevens in de BRON PO over naar de nieuwe ROD PO. Na de kerstvakantie, begin januari 2022, wordt het basisonderwijs gefaseerd aangesloten op de nieuwe ROD-PO.

Als alle basisscholen zijn aangesloten op ROD, stuurt DUO in maart voor het eerst de bekostigingsstatus van ROD-geregistreerde leerlingen naar de school. Vervolgens koppelt DUO via LAS continu de (gewijzigde) status aan de school.

Bij de introductie van de nieuwe ROD PO werd ook het werk van de introductie van de RIO POafgerond. RIO vervangt BRIN.

Via RIO wordt een nieuwe, meer geïntegreerde instelling en cursusgegevensregistratie geïmplementeerd.