Artikel 23 van de Grondwet blijft ongewijzigd maar de uitleg en uitwerking ervan wordt naar de huidige tijd vertaald. Schoolbesturen en ouders krijgen de mogelijkheid om een school te stichten zonder dat de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting hierbij een rol speelt.

Artikel 23 van de Grondwet blijft ongewijzigd maar de uitleg en uitwerking ervan wordt naar de huidige tijd vertaald. Schoolbesturen en ouders krijgen de mogelijkheid om een school te stichten zonder dat de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting hierbij een rol speelt. Ouders krijgen meer zeggenschap om de grondslag van bestaande basisscholen te veranderen en krijgen het initiatiefrecht om openbare scholen te stichten. Staatssecretaris Dekker, die zijn reactie op het Onderwijsraadadvies over artikel 23 Grondwet bekend heeft gemaakt, hoopt hiermee dat het scholenbestand in de toekomst een betere afspiegeling van de samenleving zal zijn. Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl