Komende OnderwijsInzicht, die plaats vindt op 17 januari, kunt u een dag lang luisteren naar inspirerende sprekers die je aan het denken zetten over het onderwijs. Enkele van deze sprekers hebben speciaal voor Onderwijsinzicht een essay geschreven, samen met andere originele denkers uit het onderwijs. Na afloop van de congresdag ontvangt u de essays in een bundel.

Veel essayisten zijn nog volop aan het schrijven, maar we hebben al uitstekende essays mogen ontvangen. Eerder deelden we al 3 hoogtepunten met u. We lichten hieronder opnieuw een tipje van de sluier op:

Tot vrijheid in staat

Er staat een revolutie voor de deur: de industrialisering van de geest. Hoe moeten we onze kinderen daarop voorbereiden? En wat is de rol van het onderwijs daarin? “Kijk naar de industriële revolutie en vertaal de ideeën van vroegere filosofen naar het nu”, schrijft Daan Roovers. “Misschien kunnen we iets leren van de reactie op het begin van die industriële revolutie, rond 1800. Terwijl Napoleon door Europa galoppeerde en in Engeland de opstand tegen spinning Jenny – een spinmachine met acht spoelen, die in 1764 in Engeland werd uitgevonden – werd in de Duitse staat Pruisen een filosoof minister van Onderwijs: Wilhelm von Humboldt. Volgens Von Humboldt kon de reactie op de grootscheepse industrialisering niets anders zijn dan de ontwikkeling van de geest. De mens moest niet gaan concurreren met de machine maar datgene ontwikkelen wat hem onderscheidt van de machine. Niet: ontwikkel je spierkracht, maar: ontwikkel je geest!”

Daan Roovers is docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Denker des Vaderlands. 

Alle bezoekers van OnderwijsInzicht ontvangen een gratis essaybundel © I-STOCK

Waarom de school geen koekjesfabriek is

“Scholen zouden veel vaker met een logistieke bril naar hun onderwijs moeten kijken. Van bedrijven valt veel te leren. Zoals in bedrijven de klant centraal staat moet dat in het onderwijs altijd het leerproces van de leerling zijn”, betoogt Jan Riezebos. “Misschien moeten we kijken naar de fabrieken van nu. De responsiviteit van moderne bedrijven is vele malen groter dan die van onderwijsorganisaties. En ook van de zorgsector valt veel te leren: denk aan de zelfsturing binnen wijkteams of de rol van regieverpleegkundigen. Door het simuleren van leerlingstromen in een gebouw kun je bijvoorbeeld van tevoren al inschatten of het onderwijsconcept dat je wilt implementeren een goed concept is. Het zou scholen zeer kunnen helpen wanneer ze bij elke innovatie vooraf een goed logistiek ontwerp maken.”

Jan Riezebos is hoogleraar onderwijsinnovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Voor meer informatie, lees het artikel op Kennisnet.nl.