Wil het primair onderwijs ieder kind niet zomaar goed, maar excellent onderwijs kunnen bieden dan moeten Tweede Kamer en kabinet nalaten nieuwe stelselwijzigingen door te voeren. Het primair onderwijs heeft rust en ruimte nodig om alle ambities waar te maken

Wil het primair onderwijs ieder kind niet zomaar goed, maar excellent onderwijs kunnen bieden dan moeten Tweede Kamer en kabinet nalaten nieuwe stelselwijzigingen door te voeren. Het primair onderwijs heeft rust en ruimte nodig om alle ambities waar te maken. Dat schrijven de PO-Raad en zeven andere besturenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de brief vraagt de sector primair onderwijs tegelijkertijd aandacht voor enkele belangrijke thema’s die in het onderwijs spelen, zoals de wens voor één voorziening voor kinderen en de terugloop van het aantal leerlingen. Over  een kleine week praat de Tweede Kamer over deze en andere onderwerpen tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting.

Het primair onderwijs wil onder meer een evaluatie van de structurele bekostiging van het primair onderwijs. Daarmee komt er beter zicht op de toereikendheid van de bekostiging. Dat is nodig, schrijft de sector, omdat de kosten al tijden harder stijgen dan de inkomsten. Schoolbesturen zitten daardoor in een moeilijke financiële positie.

De organisaties benadrukken positief te zijn over de begrotingsafspraken van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP en de investeringen die zij willen doen in het onderwijs. ,,De sector primair onderwijs ziet de begrotingsafspraken als een opsteker in een financieel lastige tijd’’, schrijven ze.