Privacy goed regelen

“Privacy is belangrijk, maar geen nieuw onderwerp”, zegt Maurits Huigsloot, beleidsadviseur Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) bij de PO-Raad. “We hebben al privacywetten sinds de komst van de eerste pc in de jaren ‘80. Met de toenemende complexiteit van de techniek, veranderen de wetten. We werken meer online en vaker in de cloud. Dat vraagt om nieuwe afspraken om privacy goed te regelen.”

Gelukkig leeft het onderwerp steeds meer op scholen. De sectorraden zien dat de bewustwording rond privacy toeneemt, maar het kan beter. “Privacy staat niet direct op het netvlies bij de scholen. Ze zijn meer gericht op het primaire proces. Vaak vertrouwen scholen erop dat leveranciers privacy hebben geregeld. Maar het schoolbestuur is aan zet, zij zijn verantwoordelijk.”

Nieuwe Europese privacywetgeving

Op 25 mei 2018 gaat nieuwe privacywetgeving in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp) en geldt voor heel Europa.

Voor scholen betekent dit dat zij bewuster moeten omgaan met gegevens van leerlingen en medewerkers. Job Vos, adviseur privacy bij Kennisnet: “Schoolbesturen moeten weten welke gegevens gebruikt worden, in welke systemen dat zit en wie in die systemen kan. Zij moeten aantonen wat ze hebben geregeld rond privacy. Scholen kunnen niet meer blijven wachten.”

Lees ook wat er voor scholen verandert door nieuwe Europese privacywetgeving.

Aanpak IBP in 3 stappen

Met de nieuwe AVG komt er veel op scholen af. Om scholen op weg te helpen om hun informatiebeveiliging en privacy op orde te krijgen, hebben Kennisnet en de sectorraden de aanpak IBP ontwikkeld. Door aan de slag te gaan met deze aanpak, is de privacy van leerlingen en medewerkers beter beschermd en voldoet de school aan de wet- en regelgeving op het gebied van IBP.

Met de toegankelijke en eenvoudige aanpak leggen schoolbesturen in 3 stappen de basis voor IBP op school. “Aan de hand van de stappen organiseren, realiseren en communiceren gaan scholen aan de slag”, zegt Anne Goris, beleidsadviseur Informatiemanagement bij de VO-raad. “Maar IBP kun je als schoolbestuurder, schoolleider of ict-coördinator niet alleen. Je moet het samen doen.”

Huigsloot: “We weten ook dat scholen op 25 mei niet alles op orde hebben, maar het is wel belangrijk dat er stappen worden gezet om het op orde te krijgen.”