De provincie Overijssel heeft een brandbrief gestuurd naar de vaste Kamercommissie Economische Zaken. Hierin stelt de provincie dat Den Haag moet stoppen met de bezuinigingen in Techniekonderwijs. Want hierdoor komt de realisatie van meer banen in gevaar in bijvoorbeeld de hightechmaakindustrie. Dit meldt Tubantia.

De provincie Overijssel heeft een brandbrief gestuurd naar de vaste Kamercommissie Economische Zaken. Hierin stelt de provincie dat Den Haag moet stoppen met de bezuinigingen in Techniekonderwijs. Want hierdoor komt de realisatie van meer banen in gevaar in bijvoorbeeld de hightechmaakindustrie. Dit meldt Tubantia.

Eerder was al bekend geworden dat de overheid fors gaat bezuinigen op techniekles voor basisscholen. In het Techniekpact van het kabinet echter was afgesproken dat alle scholen uiterlijk in 2020 goed techniekonderwijs moeten geven. De gemeente Overijssel vreest dat dit doel door de bezuinigingen niet behaald zal worden. Dat is jammer, want in de brandbrief stelt de provincie op de goede weg te zijn. Het aantal jongeren dat kiest voor een techniek- of bèta-opleiding is stijgende en veel basisscholen in de provincie zijn serieus bezig met techniekonderwijs.
 
De provincie Overijssel wil daarom langetermijnafspraken maken voor het techniekprogramma in het onderwijs. Donderdag vond in de Kamercommissie Economische Zaken een algemeen overleg plaats over de kwestie. Daar spraken meerdere partijen hun zorg uit over de bezuinigingen. Begin december hadden ook de PO-Raad en acht regionale schoolbesturen hun zorgen hierover geuit in een brandbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer.