Digitale games en ICT-middelen kunnen de gymles mogelijk kwalitatief verbeteren. Het lectoraat Bewegen, School en Sport van Windesheim gaat dit met behulp van een RAAK-subsidie onderzoeken.

Digitale games en ICT-middelen kunnen de gymles mogelijk kwalitatief verbeteren. Het lectoraat Bewegen, School en Sport van Windesheim gaat dit met behulp van een RAAK-subsidie onderzoeken. De subsidie van bijna