Kenniscentrum ECABO maakt op www.loketmboict.nl inzichtelijk welke (onderdelen van) certificaten van Microsoft, Cisco en Oracle ook behandeld worden binnen het mbo-ICT-onderwijs. Doel: transparantie, voor optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Kenniscentrum ECABO maakt op www.loketmboict.nl inzichtelijk welke (onderdelen van) certificaten van Microsoft, Cisco en Oracle ook behandeld worden binnen het mbo-ICT-onderwijs. Doel: transparantie, voor optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Het bedrijfsleven weet vaak niet goed wat schoolverlaters kennen en kunnen als ze een mbo-ICT-diploma op zak hebben. Vaak vragen bedrijven in vacatures certificaten van het bedrijfsleven en weten ze niet dat veel onderdelen van de betreffende cursussen ook geïntegreerd zijn in mbo-opleidingen. Hans Blankendaal, teammanager ICT bij ECABO: "Dit is een signaal van het bedrijfsleven waar we iets mee moeten doen. Daarom heeft ECABO samen met Microsoft, Cisco, Oracle en het scholingsveld een overzicht ontwikkeld waarin de raakvlakken zichtbaar zijn tussen onderdelen van mbo-opleidingen en modules van internationale ICT-certificeringen."

Winst voor het bedrijfsleven

Het bedrijfsleven krijgt via het overzicht een beeld van de kennis en vaardigheden van mbo-schoolverlaters. Hiermee kunnen ze beter beoordelen hoe mbo-diploma’s zich verhouden tot particuliere ICT-certificaten. Blankendaal: "Voor het bedrijfsleven betekent dit nieuwe handvatten bij werving en intern scholingsbeleid."

Meerwaarde voor het onderwijs
Ook voor het onderwijs biedt het overzicht op www.loketmboict.nl voordelen. Het wordt voor ROC’s namelijk veel eenvoudiger om cursusmateriaal van ICT-certificeerders in te passen in hun opleiding. Blankendaal: "Scholen zijn natuurlijk vrij om de kwalificaties zelf in te vullen. Maar het biedt wel voordelen. Zo wordt het makkelijker om naast het mbo-diploma een of meer certificaten te behalen. Gediplomeerden die over dit soort certificaten beschikken hebben betere perspectieven op de arbeidsmarkt."

Uitbreiding

Loket MBO-ICT laat het niet bij de drie grote ICT-leveranciers: er lopen al gesprekken met diverse andere certificeerders, ook voor open source. ECABO zal binnenkort ook voor andere sectoren informatie over certificering opnemen op haar website.

www.loketmboict.nl