Schoolbesturen moeten vanaf volgend schooljaar in BRON aanvinken welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil daarmee ook na invoering van Passend onderwijs zicht houden op deze groep kinderen en de prestaties van samenwerkingsverbanden.

Schoolbesturen moeten vanaf volgend schooljaar in BRON aanvinken welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil daarmee ook na invoering van Passend onderwijs zicht houden op deze groep kinderen en de prestaties van samenwerkingsverbanden.

Met de invoering van Passend onderwijs vervalt de leerlinggebonden financiering en daarmee ook de huidige registratie van leerlingen die in het regulier onderwijs extra ondersteuning krijgen. De BRON registratie komt daar dus voor in de plaats.
Onvergelijkbaar

De PO Raad onderschrijft dat het belangrijk is zicht te houden op deze leerlingen en de besteding van geld door nieuwe samenwerkingsverbanden, maar vindt dat het zetten van een