Meer dan 1000 RT’ers en IB’ers en hun leerlingen maakten het afgelopen schooljaar kennis met de Rekensprint-trainingsaanpak voor leerlingen met automatiseringsproblemen. Deze aanpak bestaat uit een gestructureerd programma waarbij ook onderwijsassistenten en ouders ingezet kunnen worden. Er nu twee nieuwe kant-en-klare RT-pakketten in ontwikkeling.

Meer dan 1000 RT’ers en IB’ers en hun leerlingen maakten het afgelopen schooljaar kennis met de Rekensprint-trainingsaanpak voor leerlingen met automatiseringsproblemen. Deze aanpak bestaat uit een gestructureerd programma waarbij ook onderwijsassistenten en ouders ingezet kunnen worden. Er nu twee nieuwe kant-en-klare RT-pakketten in ontwikkeling.

Rekensprint Start: een aanpak die werkt voor leerlingen van groep 2 t/m 4
Rekensprint Start pakt in een vroeg stadium automatiseringsproblemen aan bij het rekenen tot 20 (die ontstaan eind groep 2 tot en met begin groep 4).
Rekensprint Start is de voorloper van Rekensprint.
Rekensprint Start is ontstaan vanuit de vraag en wens van RT’ers, IB’ers en leerkrachten om automatiseringsproblemen direct te traceren en er op een effectieve manier iets aan te doen. Rekensprint Start verschijnt deze zomer.

Spellingsprint
Spellingsprint is een nieuw RT-pakket voor het automatiseren van spellingscategorie