Muiswerk Educatief zorgt voor een goede start van het rekenonderwijs door in september de bundel ‘Rekenen op maat’ op de markt te brengen. Het bijzondere aan deze leergang is dat hij helemaal digitaal wordt aangeboden.

Muiswerk Educatief zorgt voor een goede start van het rekenonderwijs door in september de bundel ‘Rekenen op maat’ op de markt te brengen. Het bijzondere aan deze leergang is dat hij helemaal digitaal wordt aangeboden. 

Meer rekenzwakke scholen dan taalzwakke scholen
Het afgelopen jaar raakten de media niet uitgepraat over de slechte kwaliteit van het rekenonderwijs. In de zomervakantie lekte een conceptrapport van de onderwijsinspectie uit, dat liet zien dat het rekenonderwijs op 27% van de basisscholen onvoldoende is. Dat was schrikken, zeker omdat het aantal taalzwakke scholen “slechts” 12% bedraagt.

Een goed begin…
Vanaf september biedt Muiswerk Educatief hulp aan in de vorm van een serie nieuwe computerprogramma’s: Rekenen op maat 1, 2 en 3. Samen behandelen zij alle lesstof vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie van groep 3. Dit is een essentiële periode omdat hier de basis voor verdere rekenvaardigheden wordt gelegd.
 

Helemaal digitaal

De nieuwe leergang past zich automatisch aan het niveau en het tempo van elke leerling aan. Iedere oefening begint met één of meer uitlegschermen, die duidelijk worden voorgelezen. Op elk antwoord volgt een adequate reactie, iets wat noodzakelijk is bij het zelfstandig leren met behulp van een computer. De programma’s slaan scores en antwoorden automatisch op, zodat leerkrachten die op elk moment kunnen bekijken.
 
Urenlang oefenmateriaal
Rekenen op maat 1, 2 en 3 bevatten samen 6 diagnostische toetsen en 117 oefeningen die steeds wisselen van inhoud. De oefeningen maken gebruik van 250 uitlegschermen en bijna 2500 plaatjes. Onbeperkt gebruik van de Bundel Rekenen op maat is mogelijk vanaf 164,50 euro excl. BTW per jaar.