Vanaf half november is binnen het speciaal (basis)onderwijs een aantal pilotscholen gestart met een alternatieve aanpak van rekenen: Nieuwsrekenen.
Nieuwsbegrip is een methode waarbij de actualiteit wordt ingezet om leerlingen te motiveren voor begrijpend lezen.

Vanaf half november is binnen het speciaal (basis)onderwijs een aantal pilotscholen gestart met een alternatieve aanpak van rekenen: Nieuwsrekenen.


Nieuwsbegrip is een methode waarbij de actualiteit wordt ingezet om leerlingen te motiveren voor begrijpend lezen. Nu heeft Nieuwsbegrip er een ‘rekenzusje’ bij gekregen: Nieuwsrekenen.


De lessen van Nieuwsrekenen worden voor de leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs aangepast qua inhoud en didactiek.


Nieuwsrekenen is een aanvulling op de reguliere rekenmethode. Er wordt wekelijks een half uur of meer extra lestijd aan toepassingsopgaven besteed. Hiermee kunnen leerlingen onder meer worden voorbereid op CITO-toetsen waar opgaven vaak draaien om toepassingstaken.


www.nieuwsrekenen.nl