Remedioom
Nederlands bevat oefeningen voor het technisch lezen en spellen van
veel voorkomende Nederlandse woorden. Het programma is bedoeld voor
taalzwakke leerlingen, zoals dyslectische leerlingen met een
achterstand op het gebied van woordherkenning en spelling. Het
programma is zowel bestemd voor autochtone als voor allochtone
leerlingen. De indeling van het programma is gebaseerd op de indeling
van het spellingsysteem in de spellingcategorie

Remedioom
Nederlands bevat oefeningen voor het technisch lezen en spellen van
veel voorkomende Nederlandse woorden. Het programma is bedoeld voor
taalzwakke leerlingen, zoals dyslectische leerlingen met een
achterstand op het gebied van woordherkenning en spelling. Het
programma is zowel bestemd voor autochtone als voor allochtone
leerlingen. De indeling van het programma is gebaseerd op de indeling
van het spellingsysteem in de spellingcategorieën basis-, regel-,
inprent-, en opbouwspellingen.
 
 

Inhoud
Het programma onderscheidt drie niveaus:
• Niveau 1 is bedoeld voor groep 7 en 8 van de basisschool. De leerling
rijdt in niveau 1 over een zogenoemde Spelweg. Via een oefening met
kapstokwoorden stopt de leerling bij een benzinepomp en komt hij of zij
onderweg een bus en vrachtwagens tegen, een trein en een lifter. De rit
eindigt in het wegrestaurant, waar de leerling zelf zijn consumpties
moet verdienen. Op de parkeerplaats kan de leerling tot slot een toets
maken om te kijken of alle lesstof begrepen is.
• Niveau 2 is voor de brugklas van het voortgezet onderwijs.
• Niveau 3 is voor leerlingen voortgezet onderwijs en andere
[volwassen] gebruikers als vervolg op niveau 2. In niveau 2 en 3
betreden leerlingen een Spelkantoor, een archiefkast waarmee het
programma de leerling inwijdt in de spelling van de woorden. Via de
garderobe, de bibliotheek, langs de kopieermachine en door de
directiekamer baant de leerling zich een weg naar de lift om
uiteindelijk in het stookhok te laten zien wat hij of zij van de lessen
heeft begrepen. Via de toets kan de leerling onderzoeken of de spelling
beheerst wordt.

In deze recensie beperk ik me tot niveau 1 voor het basisonderwijs. CPS
levert bij Remedioom nog een aparte beheermodule mee. Hiermee kan de
leraar het programma op maat instellen voor de leerlingen.

Ervaring
Ik ontvang van de uitgever de standalone versie. Het programma wordt
geleverd met een uitgebreide handleiding die vooral ingaat op de
didactiek en inhoud van het oefenmateriaal. Vanaf de website is een
samenvatting van de handleiding te downloaden. Uitstekend verzorgd door
de uitgever. De installatie verloopt goed. In de beheermodule kan ik
per leerling aangeven in welk niveau gewerkt moet worden, kan ik
specifieke oefeningen klaarzetten en de resultaten per leerling inzien.
Jammer dat instellingen niet direct op groepsniveau instelbaar zijn of
dat instellingen kopieerbaar zijn van de ene naar de andere leerling.
Dit scheelt de leerkracht tijd. Standaard zijn alle spellingonderdelen
voor de leerling toegankelijk. Remedioom gaat didactisch uit van het
gegeven dat de Nederlandse schrijfwijze in twee hoofdgroepen is te
onderscheiden namelijk de klank- en opbouwspelling. Schrijfwijze bij
klankspelling wordt bepaald door de corresponderende klank, daarentegen
wordt bij opbouwspelling de schrijfwijze bepaald door de opbouw van het
woord en juist niet door de uitspraak. Niveau 1 besteedt voornamelijk
aandacht aan de klankspelling. Ik start het programma als leerling en
begeef me direct op de Spelweg. Allereerst worden spellingregels- en
structuren met voorbeeld woorden gepresenteerd. Auditief én visueel
wordt alles op een duidelijke manier aangeboden. Na de presentatiefase
volgen telkens acht oefeningen en twee spelen. In de kapstok- en
benzinepomp oefening moet ik woorden slepen naar het juiste
analogiewoord. Ieder woord spreekt het programma duidelijk uit. In de
busoefening krijg ik twee zinnen aangeboden waarin een woord ontbreekt
of twee afbeeldingen gepresenteerd. De bedoeling is om het aangeboden
woord in de juiste zin of bij de juiste afbeelding te plaatsen. De
afbeeldingen zijn niet altijd even duidelijk vind ik en ook voor de
invulzin is een aardige technische leesvaardigheid vereist. Jammer dat
de zinnen niet kunnen worden voorgelezen. Bij de vrachtwagen oefening
moeten de juiste woordstukken aan elkaar gekoppeld worden. De laatste
vier oefeningen zijn meer productief van aard: de leerling moet de
gevraagde woorden juist intypen. In het eerste spel moet via geheime
codes een woord gevonden worden, het laatste spel is een variant op
galgje. In iedere oefening is ook het Remedioom woordenboek op te
vragen. Eerlijk gezegd valt dit onderdeel me tegen. Van veel woorden is
geen illustratieve afbeelding beschikbaar en ook de voorbeeldzinnen
worden niet uitgesproken.

Conclusie
Remedioom zit didactisch goed in elkaar en is verzorgd vormgegeven.
Alle aangeboden spellingwoorden worden zowel visueel als auditief
helder gepresenteerd. De gebruikte woord-illustraties vind ik niet
altijd duidelijk en ook het woordenboek mist nog vele ondersteunende
afbeeldingen. Op dit punt zou Remedioom zich nog kunnen verbeteren. Het
programma is voor de bovenbouw van het basisonderwijs aantrekkelijk
genoeg om mee te werken. Als leraar kan ik binnen de beheermodule een
leerweg instellen om leerlingen specifiek te laten werken met die
spellingcategorieën en onderdelen waarmee zij moeite hebben. Remedioom
kan, mits aanvullend en remediërend ingezet, voor taalzwakke leerlingen
zijn diensten bewijzen. Niveau 2 en 3, geschikt voor het vo, bieden
ándere oefeningen en inhoud aan, maar zijn qua opzet en didactiek
gelijk aan niveau 1. Van Remedioom is ook een Engelse, Franse en Duitse
versie leverbaar.

uitgeverij: CPS
prijs: Netwerkversie € 375,- Standalone versie € 125,-
systeemeisen Pentium 2 processor
32 Mb intern geheugen
Windows 98 /2000/ XP/Vista
SVGA beeldschermresolutie 800 x 600
Geluidskaart
Boxen of koptelefoon

bron: leen shames, vives nummer 82