Het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff gaan samenwerken. Gisteren sloten beide partijen een overeenkomst waarin is afgesproken dat de collectie van het museum onderdeel gaat uitmaken van de lesmethoden geschiedenis en levensbeschouwing waar duizenden kinderen op school elke dag mee leren.

Ook gaan het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff samen een geheel nieuwe leeroplossing ontwikkelen voor primair en voortgezet onderwijs waarin informeel en formeel leren over kunst en cultuur hand in hand gaan. Deze leeroplossing wordt in januari 2015 tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Jaarbeurs gelanceerd.

Wim Pijbes, algemeen directeur Rijksmuseum: “De deur van het museum staat op het schoolplein. ThiemeMeulenhoff is voor ons de ideale partner om ieder kind in Nederland in aanraking te brengen met kunst en geschiedenis.”

Eric Razenberg, algemeen directeur van ThiemeMeulenhoff: “We worden ons er meer en meer van bewust dat kinderen op heel verschillende manieren leren. Sommigen leren door te lezen, anderen leren door te kijken, te luisteren, te ervaren of te doen. Om recht te kunnen doen aan de verschillende kinderen en hun verschillende manieren van leren is een variëteit aan leermogelijkheden of leersituaties nodig, ook buiten het instituut school en buiten de lesmethode. Het Rijksmuseum speelt een belangrijke rol in het informeel leren.”