Goede huisvesting vormt een belangrijke ondersteuning voor het onderwijs. Met de overhevelen van het buitenonderhoud worden schoolbesturen per 2015 ook verantwoordelijk voor buitenonderhoud en aanpassingen van het gebouw. Daarnaast vragen thema

Goede huisvesting vormt een belangrijke ondersteuning voor het onderwijs. Met de overhevelen van het buitenonderhoud worden schoolbesturen per 2015 ook verantwoordelijk voor buitenonderhoud en aanpassingen van het gebouw. Daarnaast vragen thema’s zoals duurzaamheid, luchtkwaliteit en flexibiliteit van het schoolgebouw blijvend aandacht. Dit vraagt om een andere manier van denken over huisvesting en biedt ook kansen. Een meer integrale manier van denken waarbij exploitatie en bouw als onlosmakelijk kan worden gezien, kan leiden tot een kwalitatief beter gebouw dat bovendien beter te exploiteren is.

Schoolbesturen die met dit onderwerp aan de slag gaan en daarbij ondersteuning nodig hebben, kunnen die kosteloos vragen bij PPSsupport.

Ondersteuning

PPSsupport is een samenwerkingsverband binnen de Rijksoverheid. Vanuit een onafhankelijke rol kan PPSsupport kennis en ervaring aanbieden bij opgaven op het gebied van onder andere onderwijshuisvesting. Ze kan helpen bij het vertalen van ambities van de school naar het project, het vinden van de beste passende contractvorm, het verkrijgen van flexibiliteit van het gebouw of vragen beantwoorden over contractbeheer. Dat gebeurt via algemene informatie in bijvoorbeeld handleidingen en workshops, door mensen en ervaringen bij elkaar te brengen, door het bieden van concrete adviezen en door het bieden van praktische ondersteuning.

PPSsupport is betrokken bij diverse projecten en programma’s rondom onderwijshuisvesting en werkt nauw samen met kennisorganisaties in het veld zoals Ruimte OK.

Klik hier voor meer informatie