Rijkswaterstaat heeft een nieuwe tool gelanceerd die scholen zal helpen bij het optimaliseren van het duurzame afvalproces. Inkopers worden stap voor stap begeleidt door het inkoopproces, zodat restafval wordt beperkt tot het minimum. Ook krijgen waardevolle afvalstromen een nieuw leven.

Scholen kiezen steeds vaker voor duurzame leveranciers en producten. Alleen verloopt het afvalbeheer vaak minder duurzaam. Daarom heeft Rijkswaterstaat de website slimmetschoolafval.nl gelanceerd. Zo wil Rijkswaterstaat de kloof dichten tussen inkopers op scholen en duurzame afvalverwerkingsbedrijven.

In vier stappen wordt afvalscheiding en -preventie bevorderd. Met praktische tips, belangrijkste aandachtspunten, praktijkvoorbeelden en een lijst met concrete geschiktheidseisen en gunningscriteria wordt de inkoper begeleidt met elke aanbesteding.

Bregt van der Pool, projectleider en inkoper bij Schoolinkoop, benadrukt het belang van de tool: “De tool geeft een duidelijk inzicht in de verschillende stappen die scholen moeten ondernemen om tot een contract te komen. Er wordt gewezen op een aantal belangrijke zaken zoals het creëren van draagvlak binnen de eigen organisatie en het belang van goed contractmanagement. Dat zijn elementen die vaak over het hoofd worden gezien.”