In de cao-ruzie tussen de onderwijsvakbonden en MBO Raad hebben de bonden de koepelorganisatie een ultimatum gesteld.

In de cao-ruzie tussen de onderwijsvakbonden en MBO Raad hebben de bonden de koepelorganisatie een ultimatum gesteld. 

Als de MBO Raad niet binnen een week op de eisen ingaat, volgen er acties, zo hebben de bonden laten weten. De bracheorganisatie vindt dat de vakbonden daarmee het overleg ''prematuur op scherp hebben gezet’’. Het ultimatum van onder meer de Algemene Onderwijsbond en CNV Onderwijs wordt door hen een laatste poging genoemd om tot een nieuwe cao in het mbo te komen. ''Het aanbod waar de werkgevers steeds op terugvallen, is in vele opzichten een verslechtering van de huidige situatie’’, schrijft AOb-bestuurslid José Muijres in een toelichting op het ultimatum.

Afspraken 

''De vakbonden willen goede afspraken over onderwijskwaliteit, werkdruk en ontwikkeling van de professionaliteit. Medewerkers en studenten in het mbo verdienen dat, maar de MBO Raad wil er niet aan.’’ De MBO Raad laat weten graag een constructief overleg te voeren met de vakbonden. ''Werkgevers en werknemersorganisaties zijn nog in gesprek over aanpak van de werkdruk en een loonvoorstel. De werkgeversdelegatie zal daarom de vakbonden uitnodigen voor vervolgoverleg.’’