Op 1 april 2010 is in Utrecht een convenant getekend door onderwijsinstellingen om samen te werken aan de kwaliteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels vanaf de kleutergroepen. Steeds meer basisscholen (dit schooljaar al ruim 300) kiezen ervoor om Engels aan te bieden vanaf groep 1.

Op 1 april 2010 is in Utrecht een convenant getekend door onderwijsinstellingen om samen te werken aan de kwaliteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels vanaf de kleutergroepen. Steeds meer basisscholen (dit schooljaar al ruim 300) kiezen ervoor om Engels aan te bieden vanaf groep 1. Om de toekomstige leerkrachten hiervoor op te leiden en om de kwaliteit te bevorderen hebben drie Pedagogische Academies Basisonderwijs (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Windesheim in Zwolle en de Christelijke Hogeschool Ede), het Europees Platform en EarlyBird de handen ineen geslagen.

De belangrijkste motivatie voor deze partners om samen te werken is om de kwaliteit van vvto Engels te bevorderen en te bewaken. Op deze pabo