Studiekring en de Digitale School bieden via een nieuwe samenwerking gratis leermateriaal voor het aanleren van studievaardigheden. Docenten en onderwijskundigen in Nederland kunnen de informatie online ophalen via de Digitale School en ervaringen met elkaar delen op de Community Studiebegeleiding.

Studiebegeleiding begint in het onderwijs een steeds belangrijkere rol te spelen. Van leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt een zekere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht. Hierdoor ligt de nadruk niet alleen op het verwerven van kennis, maar ook op het beheersen van studievaardigheden. Doordat de hersenen tussen het 10e en 25e levensjaar nog volop in ontwikkeling zijn, hebben jongeren onder meer moeite met het organiseren, plannen en actief leren van huiswerk.