Scholen gaan het verzuim van leerlingen voortaan melden bij het ‘digitale verzuimloket’. Hierdoor wordt het makkelijker en goedkoper om verzuim te melden. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW), waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Scholen gaan het verzuim van leerlingen voortaan melden bij het ‘digitale verzuimloket’. Hierdoor wordt het makkelijker en goedkoper om verzuim te melden. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW), waarmee de ministerraad heeft ingestemd. 

Het verzuimloket is een beveiligde website waar scholen op één adres en op één manier verzuim melden. Het loket is in beheer bij de Informatie Beheer Groep. Die zorgt ervoor dat iedere melding direct bij de juiste gemeente komt. Met het voorstel verminderen de administratieve lasten met 2,6 miljoen per jaar. Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gezonden. De tekst wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.