NHL Hogeschool in Leeuwarden heeft samen met bureau Noorderstorm een zogeheten online tool (een programma op internet) ontwikkeld, waarmee middelbare scholen jongeren actief kunnen begeleiden in mediawijsheid en veilig internetten. In april begint NHL een proef op een aantal scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Scholen die zich voor 21 maart opgeven kunnen daaraan gratis deelnemen.

NHL Hogeschool in Leeuwarden heeft samen met bureau Noorderstorm een zogeheten online tool (een programma op internet) ontwikkeld, waarmee middelbare scholen jongeren actief kunnen begeleiden in mediawijsheid en veilig internetten. In april begint NHL een proef op een aantal scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Scholen die zich voor 21 maart opgeven kunnen daaraan gratis deelnemen.

Op een mini-congres aan de NHL bleek afgelopen week dat scholen zelf wat kunnen doen om hun leerlingen veiliger te laten internetten op sociale media. Meestal komen scholen pas in actie als er een incident van bijvoorbeeld cyberpesten of grooming (het onder een valse identiteit online verleiden van jongeren door volwassenen) naar buiten komt. Dat is volgens onderzoeker Joyce Kerstens meestal te laat. Met de tool kunnen scholen de internetveiligheid en incidenten van hun leerlingen meten en vergelijken met andere scholen. Op basis daarvan kan een school een plan van aanpak schrijven.

Bron: Friesch Dagblad