Tablets die weer worden ingeruild voor boeken, haperende internetverbindingen die de les vertragen, digiborden die de leraar ouderwets ‘voor de klas’ zetten, terwijl hij zijn leerlingen liever in groepjes zou laten werken: veel scholen willen wel ict gebruiken, maar weten niet goed hoe. Dat leidt soms tot teleurstelling en onnodige kosten. De tech-revolutie gaat zo snel, dat het voor scholen niet altijd gemakkelijk is onderscheid te maken tussen hypes en blijvende ontwikkelingen. Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ict, komt daarom met een technologiekompas, dat scholen helpt met het maken van de juiste keuzes.

Robots, virtual reality, learning analytics… Welke technologietrends zijn blijvend? Welke vernieuwingen kunnen scholen negeren en welke niet? En wanneer moeten ze ergens echt mee aan de slag? Die inschatting maken is vaak lastig, al is het maar doordat er aan alle kanten aan scholen wordt getrokken, onder andere vanuit het bedrijfsleven.

Het Kennisnet Trendrapport, dat tweejaarlijks verschijnt en dat technologische ontwikkelingen beschrijft waarmee scholen nu en in de toekomst geconfronteerd worden, draagt dit jaar niet voor niets de titel ‘Technologiekompas voor het onderwijs’. Het helpt scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te navigeren in een wereld vol technologische trends en hypes. Een wereld die zich in razend tempo blijft ontwikkelen.

Bewust nadenken over ict
“Van een aantal technologieën zoals learning analytics is inmiddels bewezen dat die het onderwijs beter maken. Als je je leerlingen het beste wilt bieden, kun je de nieuwe mogelijkheden niet negeren”, zegt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet. “Maar nog niet alle scholen denken bewust na over ict en hoe ze die willen inzetten. Het risico is dan dat je dingen over het hoofd ziet. Dan schaf je voor de hele school Chromebooks aan terwijl je wifi niet op orde is. Of je besluit over te stappen op digitaal lesmateriaal, terwijl je onvoldoende bedenkt welke gegevens van leerlingen je wilt verzamelen en hoe je die gaat beschermen.”

Scholen die het meeste rendement uit technologie halen, zullen zich in de toekomst gaan onderscheiden van de rest. Ouders en leerlingen zullen hun schoolkeuze mede hierop gaan baseren, verwacht Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet: “Met dit technologiekompas willen we scholen daarom helpen verstandige keuzes te maken.”

Klik hier om het gehele artikel te lezen.