Scholen in het primair en voortgezet onderwijs gaan dit jaar massaal bezuinigen op het onderwijzend personeel. Dat blijkt uit onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek verrichtte in opdracht van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Scholen zullen daardoor minder en dus grotere klassen krijgen. Daarnaast bezuinigen scholen op veel meer posten zoals het ondersteunend personeel, professionalisering, ICT, management en onderhoud. Ook voor 2013 voorzien leidinggevenden in het onderwijs nog flinke bezuinigingen.

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs gaan dit jaar massaal bezuinigen op het onderwijzend personeel. Dat blijkt uit onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek verrichtte in opdracht van CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Scholen zullen daardoor minder en dus grotere klassen krijgen. Daarnaast bezuinigen scholen op veel meer posten zoals het ondersteunend personeel, professionalisering, ICT, management en onderhoud. Ook voor 2013 voorzien leidinggevenden in het onderwijs nog flinke bezuinigingen.

Van de directeuren in het primair onderwijs zegt 79% dat ze dit jaar gemiddeld 16% gaan bezuinigen op het onderwijzend personeel. In het voortgezet onderwijs zegt 77% dat de formatie met gemiddeld 14% zal dalen. Volgens Suzan Koning, directeur van CPS betekent dit dat het omgaan met verschillen in de klas heel belangrijk wordt. Immers hoe groter de klassen, hoe groter het aantal leerlingen dat specifieke aandacht vraagt.