Scholen in het voortgezet onderwijs dreigen fors in de problemen te komen, nu blijkt dat het demissionaire kabinet in de Voorjaarsnota de nullijn hanteert voor loonontwikkeling. Ook wordt er geen prijsbijstelling op de materi

Scholen in het voortgezet onderwijs dreigen fors in de problemen te komen, nu blijkt dat het demissionaire kabinet in de Voorjaarsnota de nullijn hanteert voor loonontwikkeling. Ook wordt er geen prijsbijstelling op de materi