Veel scholen zijn nog niet klaar om zorgleerlingen uit het speciaal onderwijs op de vangen in het reguliere onderwijs. Dat concludeert de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs naar aanleiding van een studie bij een dertigtal basisscholen en middelbare scholen.

Veel scholen zijn nog niet klaar om zorgleerlingen uit het speciaal onderwijs op de vangen in het reguliere onderwijs. Dat concludeert de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs naar aanleiding van een studie bij een dertigtal basisscholen en middelbare scholen. Hoewel het kabinet plannen heeft om vanaf augustus 2012 stapsgewijs Passend Onderwijs in te voeren, ontbreekt het veel leerkrachten nog aan de vaardigheden die nodig zijn om de zorgleerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Geld voor scholing is toegezegd, maar volgens de scholen is er onvoldoende tijd om de alle vaardigheden onder de knie te krijgen. Onlangs waarschuwde ook de Onderwijsraad het kabinet al voor de (te) korte aanlooptijd richting Passend Onderwijs. De Onderwijsraad adviseert om de Wet Passend Onderwijs pas twee jaar later, in augustus 2014 in te laten gaan.