Met de lancering van diverse onderwijsprojecten en de offici

Met de lancering van diverse onderwijsprojecten en de officiële ondertekening van het contract voor de netwerkvoorzieningen (glasvezel) is Schoolnet Eindhoven officieel van start gegaan. Schoolnet Eindhoven is een initiatief van de gezamenlijke onderwijsinstellingen, de bibliotheken en de gemeente Eindhoven.

Het initiatief richt zich op de noodzaak en het voordeel van een (collectieve) benutting van ICT voor de bedrijfsvoering, educatie en onderlinge samenwerking. De betrokken partijen gaan gezamenlijk aan de slag met o.a. het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, het inspelen op vergrijzing van het lerarenkorps, toegankelijkheid op ieder moment en plaatsonafhankelijk, het voorkomen van voortijdige schoolverlaters, etc.. De gerichte aanpak leidt tot de realisatie van heel concrete projecten binnen de verschillende scholen.

Onderwijsinstellingen aan zet

In het bijzijn van circa 100 aanwezigen gaf wethouder Hans-Martin Don de officiële aftrap voor Schoolnet Eindhoven door het lanceren van de onderwijsprojecten en het toekennen van de subsidietoekenning vanuit de gemeente Eindhoven. De wethouder stelde vast dat nu de basis gelegd is, de hoofdrol in handen is van de onderwijsinstellingen. Zij zijn nu aan zet om met elkaar de ambities op te pakken, verder uit te werken en te groeien in samenwerking en synergie voordelen. De rol van de gemeente zal hiermee steeds meer naar de achtergrond verdwijnen en zich vooral richten op de projecten om zo het gebruik te stimuleren. 

Aansluiting
Reeds diverse onderwijsinstellingen uit de regio zoeken aansluiting om daarmee in een groeiend en nog breder verband de belangen en uitdagingen binnen het onderwijs, en daarmee voor onze regionale kenniseconomie, met elkaar en de slimme ICT benutting vorm te geven. De gezamenlijke conclusie is dat het onderwijs en de (regionale) overheden hierin een gezamenlijke uitdaging zien en op willen pakken.

Tijdens de bijeenkomst werd via videoconferentie contact gelegd met de directie van Kennisnet (Kennisnet ondersteunt Eindhoven Schoolnet in kennis en middelen als partner) en Playing for Success in Engeland. Daar boekt het project aanzienlijke resultaten door leerlingen (PO en VO) met leerachterstand in zeer korte termijn de achterstand in te laten lopen.
Daarna presenteerde  Arjen Kamphuis zijn spraakmakende visie. In een hoog tempo maakt deze futuroloog het publiek deelgenoot van zijn visie op ICT ontwikkelingen en de rol daarvan binnen het onderwijs.

Meer informatie
Op www.schoolneteindhoven.nl is vanaf volgende week de (film van de) presentatie van Arjen Kamphuis te bekijken.