Eindexamenleerlingen kunnen komende weken op Schooltv.nl weer gebruikmaken van video

Eindexamenleerlingen kunnen komende weken op Schooltv.nl weer gebruikmaken van video’s, die aansluiten op de examenstof van dit jaar. Schooltv biedt deze service als aanvulling op alle tekstuele stof, die leerlingen tot zich moeten nemen.

Er zijn videoverzamelingen klaargezet voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Economie en Maatschappijleer. Per vak zijn er video’s op VMBO- en HV-niveau. Voor het VMBO-examen Biologie bijvoorbeeld zijn er 18 video’s te bekijken over organismen en het menselijk lichaam. Over de staatsinrichting van Nederland voor het eindexamen Geschiedenis staan 17 video’s klaar, terwijl over het weer en het klimaat voor Aardrijkskunde 15 video’s beschikbaar zijn. De video’s variëren in lengte van 25 seconden tot 15 minuten.

Alle video’s zijn tot en met de eindexamens te vinden op Schooltv.nl onder Topcollecties, 16-18 jaar.