SchouderCom is door veel scholen en stichtingen benoemd als het meest gebruiksvriendelijke ouderportaal.

Een goede ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de leerresultaten. Maar hoe communiceert u met honderden ouders op een gemakkelijke, veilige en bovendien efficiënte manier? Met SchouderCom heeft uw school een communicatieplatform waarmee u de huidige ouders betrekt bij het leerproces van de kinderen en zonder extra moeite uw school promoot. Besloten en veilige communicatie vergroot de ouderbetrokkenheid. Hulpvragen, foto’s uit de klas, plannen van gesprekken, heen-en-weerschriftjes, het kan allemaal met SchouderCom. Kijk voor een uitgebreid overzicht op https://www.schoudercom.nl/features