De privacyrisico’s zijn aan het licht gekomen door zogenoemde Data Protection Impact Assessments (DPIA) naar Google G Suite. Een DPIA geeft inzicht in hoe gegevens verzameld worden, wat ermee gedaan wordt en wat de risico’s zijn. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het DPIA naar de Enterprise versie uit laten voeren, en de RUG en HvA hebben onderzoek laten doen op Google G Suite Education. Namens het funderend onderwijs zijn SIVON, Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad betrokken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de uitkomsten van de DPIA en de vervolgstappen die worden genomen? Ga naar sivon.nl

Bron: Kennisnet.nl