Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO analyseerde de inhoud en planning van Nieuwsbegrip. Wat bleek: Nieuwsbegrip Basis, in combinatie met Nieuwsbegrip XL voldoet aan de kerndoelen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs. En dat is goed nieuws voor de leerlingen van de vele scholen die met Nieuwsbegrip Basis werken.

Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO analyseerde de inhoud en planning van Nieuwsbegrip. Wat bleek: Nieuwsbegrip Basis, in combinatie met Nieuwsbegrip XL voldoet aan de kerndoelen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs. En dat is goed nieuws voor de leerlingen van de vele scholen die met Nieuwsbegrip Basis werken. Zij en hun leraren kunnen nu ook met Nieuwsbegrip XL aan de slag om aan de kerndoelen te voldoen. Nooit meer saaie of verouderde teksten: met Nieuwsbegrip- de begrijpend leesmethode aan de hand van de actualiteit-wordt begrijpend lezen weer leuk!

Begrijpend lezen niet langer saai
Veel leerlingen vinden begrijpend lezen maar saai en weinig uitdagend. Dat maakt de lessen voor leerling