Welke reken- en wiskundebagage

Welke reken- en wiskundebagage moeten leerlingen in het funderend onderwijs (4 t/m 15 jaar) verwerven als voorbereiding op hun beroep en hun rol als burger in een informatiesamenleving? En wat voor rol spelen de veelbesproken vaardigheden van de 21e eeuw [21st century skills] daarin? Deze vraag stelt SLO [nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling] centraal binnen het rapport ‘De toekomst telt’.

Essentieel
Informatie in de vorm van grafieken of tabellen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Niet alleen bij bedrijven maar ook in de media. Het kunnen lezen van deze informatie en kunnen schatten of bepaalde getallen kloppen, is binnen veel beroepscontexten van groot belang.  Daarnaast blijven het vlot kunnen optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen essenti