Nederland staat in de top drie van Europa als het gaat om digitalisering en is koploper op het gebied van connectiviteit. Desondanks heeft 59 procent van de basisscholen in Nederland geen toegang tot toekomstvast, betaalbaar en snel internet, zo blijkt uit een recent onderzoek van de PO-Raad. Dezelfde PO-Raad pleit dan ook voor subsidie voor snel (glasvezel)internet voor alle basisscholen voor 2018. In dat jaar wil de overheid namelijk een adaptieve eindtoets voor basisscholen invoeren en deze ook nog eens volledig digitaal afnemen.

Maar met alleen snel internet ben je er nog niet. Met razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van digitaal lesmateriaal, digitale schoolborden, onderwijs-apps en digitale leeromgevingen is een stabiel en veilig draadloos netwerk geen overbodige luxe. En wanneer besturen van basisscholen daar niet over worden ingelicht, zouden daar wel eens meer kosten in kunnen zitten voor de basisscholen dan de snelle internetaansluiting. Het gaat namelijk niet alleen om de aanschaf van controllers, switches en access points, maar ook om het onderhoud en de mogelijkheid tot toekomstige uitbreiding. Want als de huidige trend zich voortzet, zullen in 2018 per school ruim tweehonderd leerlingen vanaf iedere plek in en rondom het schoolgebouw, allemaal met personal devices gebruik willen maken van dat snelle internet.

De digitalisering op basisscholen is onontkoombaar. En dat is maar goed ook. Naast het feit dat onze kinderen nu al vegend over telefoons en iPads opgroeien, zouden basisscholen voorop moeten lopen op ict-gebied, zodat onze schoolgaande kinderen worden voorbereid op de toekomst. Bovendien brengt de digitalisering ook kansen met zich mee voor verbetering van het onderwijs.

Er wordt bijvoorbeeld al jaren gepleit voor gepersonaliseerd onderwijs. Het gebruik van onderwijs-apps en digitale leeromgevingen maakt gepersonaliseerd onderwijs mogelijk, doordat lesmateriaal per leerling beschikbaar wordt gesteld. Bovendien worden resultaten direct door de onderwijs-apps uitgerekend en gepresenteerd, waardoor de leerkracht meer tijd heeft om op individueel niveau te begeleiden.

De voordelen van gepersonaliseerd onderwijs worden ook door de overheid erkend. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil in 2018 een adaptieve Centrale Eindtoets voor het primair onderwijs invoeren, zodat ieder kind op zijn eigen niveau de toets kan maken. Het doel is om de adaptieve Centrale Eindtoets digitaal af te nemen, maar het CvTE erkent in haar rapporten dat de basisscholen op het moment niet over de benodigde ict-infrastructuur beschikken.

Op