Online onderwijs is in opkomst. Dat biedt mensen wat betreft bijvoorbeeld omscholing en bijscholing de komende jaren nog meer mogelijkheden. Op ‘Social Learning Revolution’ kunnen deskundigen op het gebied van e-learning hun ervaring en kennis delen. Dat meldt L-dj.nl. ‘Social Learning Revolution’ is een platform dat beoogt de ontwikkeling van digitale scholing in ons land een stimulans te geven.

Online onderwijs is in opkomst. Dat biedt mensen wat betreft bijvoorbeeld omscholing en bijscholing de komende jaren nog meer mogelijkheden. Op 'Social Learning Revolution' kunnen deskundigen op het gebied van e-learning hun ervaring en kennis delen. Dat meldt L-dj.nl. 'Social Learning Revolution' is een platform dat beoogt de ontwikkeling van digitale scholing in ons land een stimulans te geven.

Een voorbeeld van online onderwijs zijn de Massive Open Online Courses (MOOC's). Deze zijn vooral in de Verenigde Staten populair. In Nederland zijn bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden hiermee inmiddels gestart.

Op 'Social Learning Revolution' kunnen experts uit het onderwijs en bedrijfsleven hun expertise in e-learning delen via blogs, video’s en presentaties. Uiteindelijk doel: volwassenwording van het digitaal onderwijs in Nederland. MOOC-experts van onder andere de Universiteit van Amsterdam nemen al deel aan 'Social Learning Revolution'.