Hoe kunnen scholen beleid ontwikkelen om incidenten met sociale media te voorkomen? En hoe kun je als bestuurders of schoolleider het beste reageren als er toch dingen misgaan? Deze vragen worden beantwoord in een nieuwe publicatie van Kennisnet, gemaakt in samenwerking met stichting School en Veiligheid.

Hoe kunnen scholen beleid ontwikkelen om incidenten met sociale media te voorkomen? En hoe kun je als bestuurders of schoolleider het beste reageren als er toch dingen misgaan? Deze vragen worden beantwoord in een nieuwe publicatie van Kennisnet, gemaakt in samenwerking met stichting School en Veiligheid.

Omgaan met online situaties

De centrale vraag is: hoe je enerzijds de kracht van sociale media kunt benutten, met respect voor de vrijheid van meningsuiting, terwijl je anderzijds wilt voorkomen dat de school, de medewerkers, de leerlingen, of andere betrokkenen beschadigd raken. In de brochure wordt ingaan op online situaties die de school of de medewerkers in diskrediet kunnen brengen. In de praktijk kan het bijvoorbeeld gaan om:

  • online geuite meningen of standpunten van docenten
  • online leerling/docent-contacten buiten schooltijd
  • online geuite meningen of klachten van leerlingen of ouders
  • misplaatste 'hulp' van leerlingen of ouders
  • filmpjes van opstootjes op het schoolplein
  • filmpjes van gedoe in de klas
  • doorgezonden sexting-beelden

Sommige zaken zijn juridisch van aard, maar niet alles is wettelijk geregeld. Deze brochure beschrijft dat spanningsveld en de worstelingen, en hoe je ermee om kunt gaan.

Sociale-veiligheidsklimaat

"Veel scholen vragen zich af hoe ze hun social-media-beleid moeten vormgeven en waar dat betrekking op moet hebben", zegt Remco Pijpers, strategisch adviseur van Kennisnet en coördinator van de brochure. "Moet de school bijvoorbeeld iets doen als een vechtpartij tussen twee leerlingen buiten schooltijd wordt gefilmd, en dat filmpje op YouTube wordt gezet? Op het eerste gezicht zou je zeggen: 'Nee, wat zich buiten school afspeelt bij de leerlingen, valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.' Aan de andere kant: wat ze buiten schooltijd doen op sociale media, heeft ook invloed op het sociale-veiligheidsklimaat van de school. Waar de school een wettelijke (én morele) verantwoordelijkheid voor heeft. Daarnaast kan het een enorme impact hebben op het imago van de school, als bekend wordt op welke school deze leerlingen zitten.

"Kennisnet heeft de brochure gemaakt na onderzoek naar incidenten met sociale media op scholen. Die incidenten lijken toe te nemen, al zijn er geen statistieken die dat beeld kunnen staven. Er is vooral gesproken met scholen die met een incident te maken hebben gehad. Wat hebben ze er van geleerd?

Discussiekaarten: voor gesprekken over sociale media

Op de lessen zijn ook acht discussiekaarten gebaseerd, die Kennisnet met stichting School en Veiligheid heeft gemaakt. Deze discussiekaarten – bedoeld voor leraren PO en VO, maar ook geschikt voor bijvoorbeeld MR-overleggen en directie-vergaderingen – bevatten suggesties voor gespreksvoering over sociale media. Elke week publiceert Kennisnet een nieuwe discussiekaart.

Lees de brochure hier.