Tijdens de Nationale Onderwijsweek maakt online educatief platform Squla bekend dat jongens beter presteren dan meisjes in de verplichte leerstof van groep 4 t/m 8. De grootste verschillen zijn te zien bij Topografie (jongens 6,1; meisjes 5,7) en Geschiedenis (jongens 5,8; meisjes 5,3).

Tijdens de Nationale Onderwijsweek maakt online educatief platform Squla bekend dat jongens beter presteren dan meisjes in de verplichte leerstof van groep 4 t/m 8. De grootste verschillen zijn te zien bij Topografie (jongens 6,1; meisjes 5,7) en Geschiedenis (jongens 5,8; meisjes 5,3).

Voor de vakken Natuur & Techniek en Geschiedenis scoren de jongens een ruime voldoende, de meisjes slagen met de hakken over de sloot. Opvallend is de hoge score voor taalkundige vakken, vooral op Spelling scoren de jongens (7,6) en meisjes hoog (7,3), gevolgd door het vak Engels met respectievelijk een 7,2 en 7. In geen enkel vak zijn de meisjes beter dan de jongens.

“De cijfers ondersteunen de aanname dat competitie voor jongens een sterke driver is om te presteren. De gaming-elementen zijn op Squla ruim vertegenwoordigd en we zien dat zelfs leerlingen die op school minder goed meekwamen, nu hoger scoren doordat ze zich uitgedaagd voelen”, aldus Andr