Een groot deel van de Nederlandse studenten is niet tevreden over de stagebegeleiding vanuit de opleidingsinstituten. Dit blijkt uit de Landelijke Stage Enqu

Een groot deel van de Nederlandse studenten is niet tevreden over de stagebegeleiding vanuit de opleidingsinstituten. Dit blijkt uit de Landelijke Stage Enqu