Tegenwoordig kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs kiezen uit een ruim aanbod van leermiddelen. Toch past het leermateriaal vaak niet optimaal bij de wensen van leraren of bij de onderwijsvisie van de school.

Daarnaast benutten scholen lang niet altijd alle functionaliteiten van het aangeschafte leermateriaal. Dit kan anders, zo blijkt ook uit een onderzoek van het CLU Leermiddelen Adviescentrum

over het kiezen van nieuwe leermiddelen. Het stappenplan ‘Keuzeproces leermiddelen’ is op dit onderzoek gebaseerd en laat zien hoe u tot een projectmatige aanpak van het keuzeproces komt.

Het keuzeproces als project

Dit stappenplan ‘Keuzeproces leermiddelen’ helpt scholen bij het projectmatig inrichten van het keuzeproces van nieuwe leermiddelen.

Lees hier het gehele artikel