De snelle opkomst van sociale media vormen voor veel scholen een grote uitdaging. Scholen kampen met gebrek aan kennis en ervaring over het fenomeen, waardoor er regelmatig incidenten plaatsvinden, die zelfs de pers halen. De Nationale Academie voor Media en Maatschappij speelt hierop in en start een nieuwe opleiding.???

Zo zijn de sociale media tegenwoordig bepalend voor de opbouw en bewaking van de reputatie van de school bij ouders en leerlingen. Een risico als de school daarbij de grote afwezige is. Maar ook het gebrek aan beleid binnen de school levert ongemakkelijke situaties op. Een paar voorbeelden waar de landelijke pers aandacht aan schonk, zijn te innig contact tussen docent en leerlingen, dreigtweets, verstoring van de les en digitaal pesten. Tenslotte zijn er nog maar weinig scholen in staat om de sociale media niet te verbieden, maar juist aan te bieden als positief educatief gereedschap in de klas.

Reden genoeg voor de Nationale Academie voor Media en Maatschappij om te starten met een nieuwe opleiding tot Social Media Professional voor mensen in het onderwijs, bibliotheek en de jeugdzorg.