Laaggeletterden kunnen steeds meer websites `luisterend lezen’. Meer dan 700 Nederlandse websites bieden inmiddels een voorleeshulp aan, wereldwijd zijn het er al vele duizenden. Juist deze week, in de week van de alfabetisering, besloten de zes gemeenten van de Drechtsteden gezamenlijk de voorleeshulp BrowseAloud op hun websites aan te gaan bieden.

Laaggeletterden kunnen steeds meer websites `luisterend lezen’. Meer dan 700 Nederlandse websites bieden inmiddels een voorleeshulp aan, wereldwijd zijn het er al vele duizenden. Juist deze week, in de week van de alfabetisering, besloten de zes gemeenten van de Drechtsteden gezamenlijk de voorleeshulp BrowseAloud op hun websites aan te gaan bieden.

Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht geven hiermee gehoor aan de oproep van Stichting Lezen & Schrijven om informatiemateriaal toegankelijker te maken. Ze volgen het voorbeeld van onder andere NU.nl, ConsuWijzer.nl, Belastingdienst.nl, talloze gemeenten en bibliotheken, die al eerder voorleessoftware op hun websites aanboden.

Uit onderzoek is gebleken dat laaggeletterden het waarderen als ze een website kunnen laten voorlezen en dat ze goed in staat zijn met een voorleeshulp te werken. Het belangrijkste is echter dat ze hebben ervaren dat het beluisteren van een website hen helpt de informatie beter te begrijpen.

Voorbeeldpagina’s voorleeshulp:
www.papendrecht.nl/papendrecht?waxtrapp=ryyobDsHknOtiOfMCuFW
www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Gemeente/BrowseAloud.html?si=100484
www.nu.nl/lees-voor.html

Achtergrondinformatie
Nederland telt bijna twee miljoen mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Anderhalf miljoen zijn laaggeletterd. Daarnaast zijn honderdduizenden mensen dyslectisch. Doordat zij niet goed in staat zijn gedrukte of geschreven informatie te gebruiken worden ze beperkt in hun functioneren thuis, op het werk en in de samenleving.

Recent onderzoek*:
“De voorleesfunctie is een goed hulpmiddel om de toegankelijkheid te vergroten voor laaggeletterden. Met name de laaggeletterden die over beperkte technische leesvaardigheden beschikken, hebben profijt van de voorleesfunctie. Voor de laaggeletterden die wel voldoende technische leesvaardigheden hebben is het een goed ondersteunend middel om sneller de tekst te kunnen lezen en verwerken. Het bevordert het leesproces van de respondenten en heeft daarom een positief effect. De groep waarvan de technische leesvaardigheid al goed is leest vaak mee met de tekst terwijl deze wordt voorgelezen. Wanneer tot slot gekeken wordt naar tevredenheid wordt de voorleesfunctie, afgaande op de gemaakte opmerkingen erover, positief ontvangen.”

*Toegankelijke teksten op toeslagen.nl? Onderzoek naar de toepassing van richtlijnen voor eenvoudige communicatie op een overheidswebsite. 2010 Kees ter Beek (s0179167)

Meer informatie op www.hoebereiktuiedereen.nl en www.browsealoud.nl