Onderzoekers van Tilburg University hebben waargenomen dat studenten door de stroom aan enquêtes die ze ontvangen minder vaak meedoen, waardoor de betrouwbaarheid van deze enquêtes afneemt. Dit maakt het moeilijker om bijvoorbeeld cursussen te evalueren.

De onderzoekers zien een trend van enquêtemoeheid. Naarmate het gemakkelijker en goedkoper wordt om enquêtes te verzenden, neemt de vraag voor het invullen van enquêtes toe. Als gevolg hiervan voelen studenten zich minder geneigd om deel te nemen.

Door de lage “opkomst” is het moeilijk om cursussen en vakken echt te beoordelen op basis van enquêtes onder studenten. Onderzoekers hebben onderzocht hoe ze deze deelname aan enquêtes kunnen verbeteren. Uit hun onderzoek blijkt dat een Nederlandstalige uitnodiging de participatiegraad kan verhogen. De deelname aan tweetalige uitnodigingen ligt significant lager en er zijn niet veel internationale studenten die alleen deelnemen aan uitnodigingen in het Engels.

Lees verder over dit onderzoek: ScienceGuide