Bij de Sportacademie van ROC TOP in Amsterdam stopt in de loop van de opleiding zo’n 40 procent van de mbo-studenten. Ze kiezen voor andere opleidingen of stoppen helemaal met onderwijs. Ook in andere mbo-instellingen en bij het hoger onderwijs is studie-uitval een belangrijk thema. Eegdeman was benieuwd of ze aan de hand van studentdata voorspellingen kon doen over studiesucces en studie-uitval. Ze onderzocht dit samen met Ilja Cornelisz, Chris van Klaveren en Martijn Meeter van Amsterdam Center for Learning Analytics (Vrije Universiteit Amsterdam).

Data van studenten uit verschillende jaren

Eegdeman beschikte over verschillende gegevens en mogelijke voorspellers van studie-uitval van de afgelopen jaren, of ze wist deze te achterhalen. Denk aan de AMN-scores, eindexamencijfers of de verwachtingen die studenten zelf van tevoren hadden over de opleiding. Deze gegevens kon ze naast de daadwerkelijke uitvalcijfers leggen, want die zijn immers ook bekend.

Traditionele voorspellers hadden het mis

Eerst nam ze traditionele voorspellers onder de loep. De bekende AMN Talentscan, die veel studenten aan het begin van de opleidingen bij de Sportacademie doen, bleek geen goede voorspeller te zijn van studie-uitval, terwijl dat wel werd gedacht. Ook de verwachtingen die studenten zelf van tevoren hadden over hun studie, bleken een slechte voorspeller van succes.

Lees hier het gehele artikel

Bron: Kennisnet.nl

Geschreven voor redactie van Kennisnet