Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat je niet alleen let op de prijs en kwaliteit van de producten of diensten die je inkoopt maar ook op de effecten op milieu, mens en maatschappij. Ook bij de inkoop van ICT is het relevant om duurzaamheidsaspecten mee te nemen. Met de publicatie ICT inkopen met impact en bijbehorende productkaarten helpt SURF onderwijs- en onderzoeksinstellingen hierbij op weg.

In de onderwijs- en onderzoekswereld speelt MVI een steeds belangrijker rol. Vrijwel alle instellingen hebben een eigen duurzaam inkoopbeleid. Inkoop is een krachtig sturingsinstrument om je leveranciers in beweging te krijgen. Door duurzaamheidscriteria mee te nemen in je inkopen en aanbestedingen kun je koplopers belonen en de lat in de markt hoger leggen.

E-waste Bij de inkoop van ICT is het relevant om duurzaamheidsaspecten mee te nemen. Denk hierbij aan energiebesparende maatregelen, hergebruik van materiaal en componenten, het voorkomen van e-waste en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de keten. In de praktijk blijkt het om verschillende redenen nog lastig te zijn om de juiste eisen te stellen, bijvoorbeeld door onbekendheid met de (duurzame) ontwikkelingen in de markt, mogelijke conflicten met functionele eisen en beperkte marktinvloed. De meeste bezwaren zijn goed te ondervangen.

Handreiking en productkaarten De door SURF uitgebrachte handreiking ICT inkopen met impact en de bijbehorende productkaarten helpen inkopers en IT-managers op weg om ICT duurzaam in te kopen. Aanbevelingen zijn onder meer: begin met laaghangend fruit, deel goede voorbeelden en lessons learned en bundel je krachten bij ICT-inkoop. De productkaarten bevatten praktische informatie over de productgroepen:

• Mobile devices (telefoons & tablets)
• Werkplek (desktops, laptops)
• Cloud en applicatiediensten
• Servers
• Overige datacenterfaciliteiten

Ga naar de publicatie
Over SURF SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen de coöperatie SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-scholen, onderzoeksinstellingen en de
universitaire medische centra samen aan ICT-voorzieningen én ICT-vernieuwingen. Hierdoor
beschikken studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers onder gunstige voorwaarden over de
beste ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. SURF heeft zijn activiteiten
onderbracht in drie werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara.