Eric Slaats, Marja Verstelle, Robert Schuwer, Ulrike Wild en Willem van Valkenburg geëerd voor nationale en internationale onderwijsvernieuwing

Tijdens de online editie van de SURF Onderwijsdagen 2020 zijn awards toegekend aan vijf onderwijsprofessionals die nationaal en internationaal bijdragen aan onderwijsvernieuwing. Eric Slaats (Fontys Hogescholen), Marja Verstelle (Leiden-Delft-Erasmus Universities), Robert Schuwer (Fontys Hogescholen), Ulrike Wild (WUR) en Willem van Valkenburg (TU Delft) kregen hun SURF Onderwijsaward uitgereikt door Christien Bok, Innovatiemanager Onderwijs bij SURF.

De vijf winnaars zijn verrast in een videocall, waarin Christien Bok hen de SURF Onderwijsawards 2020 toekende. Hun enthousiaste reacties zijn te zien in een video die tijdens de eerste dag van de SURF Onderwijsdagen werd onthuld aan de honderden deelnemers. “Het is ongelofelijk indrukwekkend te zien hoe deze vijf mensen zich al jaren inzetten, hun kennis en inzet vrijelijk delen met anderen en daarmee zoveel voor elkaar krijgen. Het is een enorme eer hen deze onderscheiding namens SURF te mogen toekennen,” aldus Bok.

Eric Slaats

Eric Slaats, Associate Lector van Fontys Hogescholen, is een doener. Met een achtergrond in de IT en beide benen stevig in het onderwijs ontwikkelde hij onder meer een feedbacktool die wordt gebruikt door verschillende onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. Betrokken bij diverse onderwijsinnovaties en organisatorische vernieuwingen binnen Fontys, was de meest revolutionaire de totstandkoming van een open learning ICT-opleiding. Wat begon met een duidelijke onderwijsvisie bouwde Slaats uit tot een veelgeprezen leervorm die onder meer in België, Canada en Denemarken navolging kent.

SURF over Eric Slaats: “Eric doet het gewoon. Hij durft oude structuren en gewoontes los te laten, ver voor de troepen uit. Hij leidt niet alleen met passie studenten op; met diezelfde passie en met humor vertelt hij over het vernieuwende onderwijsconcept in binnen- en buitenland.”

Marja Verstelle

Marja Verstelle is al 25 jaar bruggenbouwer voor innovatie en onderwijs in uiteenlopende rollen. Momenteel als kwartiermaker en projectmanager voor de strategische alliantie van Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorheen als programmamanager van het ICTO Innovatieprogramma en mede-oprichter van het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden, strategisch beleidsadviseur van de vice-rector, en als hoofdredacteur van de landelijke SURFspace website. En binnen het internationale samenwerkingsverband LERU speelde Verstelle een aanjagende rol in de digitaliseringsgroep.

SURF over Marja Verstelle: “Als het gaat over nieuwe technologieën, dan neemt Marja het voortouw. Zij vertaalt kennis naar mogelijkheden voor het onderwijs en weet daarin mensen mee te nemen, van student tot hoogleraar tot bestuurder. Juist door die verbindende kracht heeft Marja veel bereikt.”

Robert Schuwer

Robert Schuwer, Lector Open Educational Resources aan Fontys Hogescholen en houder van een UNESCO Chair on Open Educational Resources, zet zich al bijna twintig jaar instellingsoverstijgend in voor open leermaterialen. Hij neemt deel in Open Education Global, wereldwijd consortium van hoger onderwijsinstellingen met hart voor open onderwijs, is aanvoerder van de Versnellingszone ‘Naar digitale (open) leermaterialen’ en een drijvende kracht achter de special interest group (SIG) Open Education, waarvan hij tot voor kort voorzitter was. Bovendien was Schuwer nauw betrokken bij het Global OER Graduate Network en speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van Wikiwijs.

SURF over Robert Schuwer: “Open onderwijs is wat Robert drijft. Hij is altijd gericht op samenwerking, nationaal en internationaal. Bovenal is Robert heel toegankelijk en altijd bereid om zijn enorme kennis te delen en samen te werken.”

Ulrike Wild

Ulrike Wild leidt als directeur onderwijsvernieuwing Wageningen University & Research (WUR) het programma flexibilisering en het programma open en online onderwijs. Zij maakt zich hard voor nationale samenwerking op het gebied van flexibel onderwijs in het Versnellingsplan als mede-aanvoerder van de Versnellingszone ‘Flexibilisering van het onderwijs’ én binnen de strategische alliantie WUR, TU Eindhoven, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht. Wild zet zich in voor het beslechten van juridische, technische en organisatorische hobbels die flexibilisering in de weg staan.

SURF over Ulrike Wild: “Ulrike heeft een enorme power, denkt groot en is nooit bang om te zeggen waar het op staat. Ulrike gelooft in aanpakken, van start gaan en kijken hoe ver je komt, en daarmee weet ze mensen van hoog tot laag in beweging te krijgen.”

Willem van Valkenburg

Willem van Valkenburg, Executive Director Extension School aan de TU Delft, zet zich nationaal en internationaal in voor open en online onderwijs. Hij zet nieuwe organisaties op die onderwijsinnovaties succesvol integreren in de bestaande onderwijsstructuur. Zo was hij nauw betrokken bij het ontstaan van de OpenCourse Ware-website van TU Delft en is medeoprichter van de Extension School voor open en online onderwijs van de TU Delft. Ook is Van Valkenburg president van de board of directors van het Open Education Global, waar hij Nederland op de kaart zet als innovator in open onderwijs.

SURF over Willem van Valkenburg: “Onvermoeibaar zet Willem zich in voor open onderwijs en krijgt daarbij veel voor elkaar. Willem is altijd bereid om geleerde lessen te delen met iedereen die daarvoor belangstelling heeft.”

Sinds 2015 reikt SURF jaarlijks onderscheidingen uit aan mensen uit het onderwijsveld (mbo, hbo en wo) die zich inzetten voor onderwijsvernieuwing met behulp van ICT.

De uitgebreide beschrijvingen van de winnaars, reacties van hun collega’s en een volledige toelichting van SURF over de keuze voor hen, alsmede linken naar de winnaars van voorgaande jaren: https://www.surf.nl/surf-onderwijsawards.

Bekijk de video van de award-uitreiking hier.