Omvang: 0,8 – 1,0 fte
Locatie: Huygens College Heerhugowaard en praktijkschool Focus
Aard van de vacature: uitbreiding wegens toenemende omvang van het werk
Opleiding/ervaring: MBO ICT niveau 4. Ten minste 4 jaar ervaring (in het onderwijs is een pre). Ruime ervaring met het onderhouden van minimaal Server 2016 en werkplek beheer in Active directory omgeving zonder SCCM, in combinatie met Office 365 en het beheer van Teams.
Soort aanstelling: Tijdelijk dienstverband van 1 jaar met na gebleken geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband.
Salarisschaal: 
7 – 8 (afhankelijk van ervaring)
Periode: 
z.s.m.
Bijzonderheden: bij gebleken geschiktheid is doorgroei naar de functie netwerkbeheerder mogelijk

Functie omschrijving:
Wegens de toenemende omvang van het werk wordt voor de beide schoollocaties in Heerhugowaard een tweede systeembeheerder gezocht (0,8-1,0 fte)

De systeembeheerder verricht zijn werkzaamheden vanuit de afdeling ICT, welke valt onder verantwoordelijkheid van het hoofd bedrijfsvoering. Hoewel de systeembeheerder bovenschools is aangesteld is hij/zij gestationeerd op een (meestal) vaste schoollocatie waarvoor hij/zij werkzaamheden verricht.

Hij kan, en dient, tijdig terug te vallen op de Netwerkbeheerder bij complexere vraagstukken. Van de systeembeheerder wordt verwacht dat hij zelf een dergelijke situatie herkent en daarop initiatief neemt.

De systeembeheerder dient derhalve zelfstandig te kunnen werken, initiatiefrijk te zijn en de volwassenheid te hebben zonder direct toezicht zijn werk te kunnen organiseren, plannen en afronden. Hij/zij is primair belast met het beheren, operationeel houden van het netwerksysteem en de daarop draaiende hard- en software. Werkzaamheden aan het netwerk vinden plaats binnen de kaders die door Netwerkbeheerders worden bewaakt.

Daarnaast betreft het gebruikersondersteuning en werkplekbeheer. De operationele werkzaamheden worden vooral bepaald door de gebeurtenissen op de locatie(s) en door verzoeken van de lokale schoolleiding.

Heb je nog vragen?
Inlichtingen bij de heer S. (Sven) Meijer, hoofd bedrijfsvoering, telefoon (072) 567 10 56.

Solliciteren kan hier!